Sou a: Inici / VII JPL / Conferències i tutorials

Conferències i tutorials

Material aportat pels conferenciants i professors dels tutorials

Introducció a Seaside

L'objectiu del taller és fer que els assistents prenguin un primer contacte amb l'entorn d'aplicació Seaside per desenvolupar aplicacions web amb Smalltalk. Bàsicament es faran unes demostracions de Seaside, desenvolupant algunes aplicacions web de dificultat progressiva, fins on permeti el temps disponible.

Introducció a Catalyst Web Framework

En este taller quiero presentar Catalyst como una herramienta rápida y flexible para construir una aplicación web con el modelo MVC, incluyendo tecnologías como AJAX o REST. Para esto se necesitará: entorno de desarrollo Unix, intérprete de Perl (5.8.8 o 5.10), alguna base de datos (preferentemente SQLite 3, PostgreSQL 8 o MySQL 5), módulos de Perl (Template, DBIx::Class, DBIx::Class::Schema::Loader, HTML::Widget, Catalyst, Catalyst::Devel, Catalyst::View::TTSite y otros), y por supuesto algun navegador (preferentemente Firefox). La lista completa de los módulos necesarios será precisada despues de preparar el escenario detallado. Todos seran los módulos oficiales de CPAN, entonces no supongo que sea problematico instalarlos.

Taller d'Arduinos (open-hardware)

Arduino és una eina per fer ordinadors que poden sentir i control·lar més l'entorn físic que el nostre ordinador de sobretaula. Es una plataforma simple amb un microcontrolador que reb entrades de diversos switchs i sensors i pot controlar motors, llums, etc. La programació es fa en un llenguatge d'alt nivell (Wiring) i amb una IDE simple. Tant l'entorn de desenvolupament com les especificacions hardware tenen llicències obertes. En aquest taller farem una presa de contacte amb l'entorn hardware i software de l'Arduino tot muntant petits projectes. Places limitades a 15 persones. Arduino: http://www.arduino.cc

Accessibilitat en Linux

Les persones amb discapacitat, i altres usuaris, tenen dificultats a l’hora d’utilitzar l’ordinador. Sovint utilitzen ajudes tècniques per accedir-hi. Els sistemes operatius, i també alguns programes, incorporen opcions d’accessibilitat i personalització que permeten ajustar l’interfície de treball als requeriments funcionals de cada persona. En aquest taller revisarem les necessitats de les persones amb discapacitat, les opcions d’accessibilitat que incorpora linux. i especialment la Linkat i els que encara cal desenvolupar. Si volem que Linux sigui una alternativa per aquests col·lectiu cal tenir respostes concretes a les seves necessitats.

PDF document icon Linux_i_discapacitat.pdf — PDF document, 2050 kB (2099326 bytes)

Audio Plumbing for Free Multimedia Software

Developers and users of audio and multi-media software running on free software platforms such as Linux face obstacles not present on platforms such as OS X and Windows. They also have opportunities and possibilities that are unique. This talk will survey the current state of the software environment for Linux multi-media applications, their developers and users. Users with Linux experience as well as those based entirely on proprietary platforms will hopefully gain a broader perspective on what is possible today, and what may be possible next week. I will also discuss the challenges of developing complex applications in the context of the libre software culture.

Ardour: rewind, fast-forward, edit.

Ardour is a digital audio workstation similar in function to many well-known proprietary systems. This talk will survey Ardour's history, its features, the existing community of developers and users, and discuss future directions, including upcoming MIDI sequencing support and recent additions. I will also try to demonstrate the ways in which Ardour integrates with other tools, such as drum machines, synthesizers, and networks.

eyeOS : Portant el Sistema Operatiu a la Xarxa

Des de l'any 2005, eyeOS (www.eyeos.org) va treballant el concepte de Web Operating System o Sistema Operatiu a la xarxa, creant una plataforma de desenvolupament web (doc.eyeos.org) amb una interfície molt semblant a la d'un sistema operatiu, i amb les eines necessàries per a poder crear tot tipus d'aplicacions web d'una manera senzilla i ràpida. Per defecte s'inclouen aplicacions per a la creació i edició d'arxius d'ofimàtica, treball col·laboratiu i PIM (calendari i contactes).

PDF document icon eyeOSIntroCAT.pdf — PDF document, 1998 kB (2046438 bytes)

Eines de virtualització lliures per a sistemes GNU/Linux

En aquesta xarrada parlarem de què són i com funcionen els sistemes de virtualització i les eines relacionades. Un cop introduïts els conceptes bàsics comentarem en més detall quines són algunes de les solucions de virtualització disponibles en les distribucions de GNU/Linux actuals (fonamentalment per a Debian GNU/Linux i derivades, tot i que també funcionen en altres distribucions), amb una petita explicació de les seues característiques, casos d'us i modo de funcionament.

PDF document icon evll-vii_jpl.pdf — PDF document, 149 kB (153018 bytes)

FestKat: Sintesi de la Parla en Català

FestKat: Sintesi de la Parla en Català El projecte FestKat (o FestCat) ha creat veus per poder sintetitzar en català, es a dir, perquè una màquina pugui llegir qualsevol text en veu alta. La síntesi de veu és un component essencial en l'accessibilitat, com per llegir pàgines web a persones cegues. En aquesta ponència explicarem el treball realitzat per crear aquestes veus. S'han desenvolupat deu veus (5 dones i 5 homes) fent servir dues tecnologies diferents (hts i clunits), per ser integrades en el sistema de síntesi de veu multilingüe "Festival". En la presentació s'indicaran quins passos estan previstos per millorar la qualitat. També comentaren com es poden crear veus personalitzades per Festival en català.

Ultimes notícies sobre llicències lliures

Ja estem amb la versió 3 de la llicència GPL i LGPL. La Free Software Foundation està treballant sobre una nova versió de la Free Document License, amb una nova versió “simplificada”. Altres llicències també estan amb la versió 3.0: la Open Source License, les llicencies Creative Commons (per a continguts més que per a programes). Per sobre de temes de “noves tecnologies” o “paradigmes” com Software as a Service”, les noves versions d'aquestes llicències responen a dos temes importants. D'una banda, la fragmentació de la comunitat, amb una multitud de llicències que parcelen o fan “illes” de programes, que no poden integrar-se amb altres per temes d'incompatibilitat legal. D'altra banda, la internacionalització dels programes i dels continguts lliures i la necessitat d'aconseguir llicències que tinguin validesa legal en països de tradicions jurídiques diferents.

L'experiència d'UPCnet en el desenvolupament de sistemes d'informació amb programari liure

Amb més de quatre anys d'experiència en el desenvolupament amb programari lliure, UPCnet exposarà com ha gestionat el canvi de treballar amb eines propietàries: formació i motivació dels desenvolupadors, canvis organitzatius i culturals, migració dels diferents sistemes, etc.

Freesound.org

Freesound --una comunitat online on els usuaris comparteixen sons sota una llicència Creative Commons-- ha crescut increïblement els darrers 3 anys. Destacarem alguns usos curiosos i interessants i parlarem del futur de Freesound i les seves iniciatives més locals.

Theora as you might not know it

Theora is a free and open video compression format from the Xiph.org Foundation. It's also one of the few truly free and open video formats available today. I'll be talking about the current state of Theora: its technical characteristics allowed by the specification, the current codec implementation and how they both compare to the other video codecs out there. We'll consider the significance of Theora's "free and open" aspect. Finally, we'll look at how Theora can be used, from the direct use of the reference codecs, through multimedia frameworks and ending on a number of existing applications and ways to take Theora-formatted content on-line.

PDF document icon theora_jpl_2008.pdf — PDF document, 66 kB (67691 bytes)

Using dcraw from the command line

dcraw is an open source computer program which is able to read numerous raw image formats, typically produced by high-end digital cameras. dcraw converts these images into the standard PPM and TIFF image formats. This conversion is sometimes referred to as developing a raw image (by analogy with the process of film development) since it renders raw image sensor data (a "digital negative") into a viewable form. dcraw (pronounced "dee-see-raw"), and it's become a standard tool within and without the Open Source world. It's small (about 8000 lines), portable (standard C libraries only), free (both "gratis" and "libre"), and when used skillfully, produces better quality output than the tools provided by the camera vendor. dcraw is written by Dave Coffin in portable ANSI C. Because many raw image formats are specific to one make or model of camera, dcraw is frequently updated to support new models. For many proprietary raw image formats, dcraw's source code (based largely on reverse-engineering) is the best—or only—publicly-available documentation. dcraw currently supports the raw formats of several hundred cameras (including intentionally obfuscated formats). dcraw is built around the Unix philosophy. The program is a command line tool which takes a list of raw image files to process, along with any image adjustment options desired. This makes dcraw easy to use from shell scripts. dcraw also serves as the basis for numerous high-level raw image-processing applications (such as viewers and converters), both free and open source software as well as proprietary software. In the conference, the author Dave Coffin will show us a comparison of various methods for de-mosaic, de-noising, highlight reconstruction, and color management. Also, he will be open to answer our questions about raw files and digital photography.

Elisa, an open-source multi-platform media-center

The Elisa Media Center has many advanced features that will make your media center experience unique. It features an intuitive interface with a professional look and feel which can be easily used with a standard TV remote control. Elisa allows you to watch your own movies and video clips as well as those found online; manage your music collection by artists or album covers; and watch your pictures with previews and nicely animated slideshows. The talk will include a live demo of the main features of Elisa.