Sou a: Inici / VI JPL / Comunicacions

Comunicacions

Secretaria: un entorn de gestió acadèmica per a Moodle

Moodle és, sens dubte, l'entorn virtual d'ensenyament i aprenentatge de codi lliure més popular. Les raons són els múltiples avantatges que ofereix als usuaris. És molt fàcil d'instal·lar, d'administrar i, sobretot, d'utilitzar per part dels usuaris, tant pel professorat com pels estudiants. Però no té un mòdul de gestió des d'on administrar tota la informació acadèmico-administrativa d'un centre. El mòdul Secretaria treballa de bracet amb Moodle i permet, no solament introduir-hi informació, sinó obtenir-ne i, així, portar el control acadèmic dels estudiants.
Fitxer chemical/x-pdb Document
Fitxer ECMAScript program Transparències

Unificación de Servicios de Red en Aulas Informáticas

Se ha conseguido homogeneizar los servicios ofrecidos por las diferentes aulas de informática de la universidad mediante una plataforma desarrollada con software libre e integrada con la base de datos de usuarios corporativa. El servicio proporciona al personal docente y a los alumnos la posibilidad de acceder a cualquier equipo del campus y a sus recursos de red de manera fácil. Dada la diversidad de necesidades de los distintos centros se ha optado por un modelo de administración delegada.
Fitxer chemical/x-pdb Document
Fitxer ECMAScript program Transparències

instlux: anàlisi d'un projecte lliure

Instlux és un projecte (http://instlux.sourceforge.net) que permet que un usuari del sistema operatiu windows, pugui començar a instal·lar el linux amb un instal·lador de windows, és a dir, com si d'un programa de windows es tractés, clicant repetidament a "Següent" i sense configurar la BIOS del sistema, obstacle que fa que moltes instalacions ja no es facin per la por a modificar-la. Paral·lelament, permet instal·lar sense cap CD/DVD, pel que es pot instal·lar en ordinadors sense lectors d'aquest format. Instlux està traduït a 20 idiomes, entre ells el català, ha estat descarregat més de 70000 vegades en un any i mig i està en el roadmap d'openSUSE10.3, fet que ha propiciat l'aportació de codi per part de la comunitat d'openSUSE. Instlux és un projecte lliure i comunitari que ha rebut diferents aportacions (de codi, traduccions, suport, feedback, de patrocini), ha participat en diferents projectes lliures i les seves comunitats (Linkat, openSUSE, goodbye-microsoft), tant locals com internacionals, ha estat presentat internacionalment (FOSDEM2007) i ha sortit a diferents medis del sector (TodoLinux, lafarga, barrapunto). Amb aquesta ponència s'analitzarà la creació del projecte i de la comunitat al voltant d'aquest.
Fitxer chemical/x-pdb Document
Fitxer ECMAScript program Transparències

La Prestatgeria de la XTEC

La Prestatgeria és un espai des del qual els centres docents i altres entitats relacionades amb la docència i el Departament d'Educació poden crear llibres digitals amb l'alumnat de manera senzilla i còmoda. A mesura que es creen llibres nous, aquests queden emmagatzemats a la prestatgeria i estan a l'abast de tothom qui els vulgui consultar. Els continguts dels llibres es presenten amb el programa MyScrapBook que té llicència GPL i sobre el qual s'han incorporat un conjunt de millores. El programa que facilita la creació i la consulta dels llibres, també està basat en programari lliure.
Fitxer chemical/x-pdb Document
Fitxer ECMAScript program Transparències

Aplicacions Híbrides, Matlab i Programari Lliure.

Les Aplicacions Híbrides, escrites unint llenguatges interpretats i compilats, guanyen espai dins de la simulació en Ciència i Enginyeria dia a dia. La tendència actual és utilitzar Matlab com a base. El Programari lliure disposa d'eines com Octave i Python superiors a Matlab en la construcció d'aquestes aplicacions.
Fitxer chemical/x-pdb Document
Fitxer ECMAScript program Transparències

Web amb alta disponibilitat i balanceig de càrrega

Instal·lació d'un servidor de web capaç de seguir funcionant en cas d'una aturada del servidor. Per aconseguir-ho farem servir una màquina de reemplaç que es posarà en marxa si la principal falla. Aquesta segona màquina no estarà aturada, l'aprofitarem per alleugerir la feina del servidor. Les peticions de web es repartiran entre els dos servidors. Tot això es fa amb diferents aplicacions de programari lliure: Apache, heartbeat, rsync, entre d'altres.
Fitxer chemical/x-pdb Document
Fitxer ECMAScript program Transparències

OpenLaszlo: Programación Flash en OpenSource para la producción de material docente

OpenLaszlo es una plataforma libre para la creación de aplicaciones web. Las aplicaciones resultantes son totalmente compatibles con los principales navegadores del mercado y sistemas operativos. Permite crear como archivo final un objeto Flash, formato SWF. Los programas están escritos en XML y Javascript y transparentemente compilados en Flash. Actualmente se está desarrollando la versión OpenLaslo 4.0 que generará el archivo compilado en DHTML. Desde la UOC (Universitat Oberta de Catalunya) y EurecaMedia (grupo UOC) se están desarrollando materiales de E-Learning. Las API's que permiten crear animaciones, dibujar vectorialmente, mostrar datos, comunicar el cliente con el servidor, también facilitan la lectura de contenidos a partir de XML, que posteriormente los profesores modifican facilmente para la creación de diferentes tipologias de ejercicios. Cualquier material generado con OpenLaszlo cumple todos los requisitos de accesibilidad.
Fitxer chemical/x-pdb Document
Fitxer ECMAScript program Transparències

Auditoria i Programari Lliure

Actualment les noves tecnologies i la informació que aquestes gestionen representen un element clau dins les organitzacions. La necessitat de millorar l’eficiència i eficàcia dels processos tecnològics fa imprescindible l’establiment de mecanismes de control intern. En aquest document s’analitzen els avantatges i els inconvenients de l’ús de programari lliure des de la perspectiva d’auditoria i control.
Fitxer chemical/x-pdb Document

Servidor de Corrents d'Àudio i Vídeo basat en Programari i Formats Lliures

La distribució de senyals audiovisuals per Internet és una tendència a l'alça a la qual la comunitat de programari lliure aporta solucions. Aquesta comunicació explica l'experiència d'instal·lació d'un servidor IceCast de la Fundació Xiph.org per a la transmissió de corrents d'àudio i vídeo utilitzant la família de formats lliures impulsats per la mateixa organització.
Fitxer chemical/x-pdb Document
Fitxer ECMAScript program Transparències

Gestió del Fons Fotogràfic del Museu de Badalona amb el Gallery2

Aquesta comunicació explica com s'ha adaptat el gestor lliure de fotografies Gallery2 per tal d'administrar, anotar i cercar el nou fons en format digital del Museu de Badalona. El projecte va consistir en la definició de perfils d'usuaris, camps de metadades personalitzats, desenvolupament d'un nou mòdul de cerca avançada i finalització de la traducció al català del nucli del programari.
Fitxer chemical/x-pdb Document
Fitxer ECMAScript program Transparències

Implantació de Moodle a la UPC: Arquitectura i Rendiment

Projecte de disseny i implantació d'una arquitectura Moodle amb capacitat per a donar servei a un col·lectiu de 30.000 usuaris (la UPC al complet) sota criteris d'escalabilitat, rendiment i alta disponibilitat. Al marge del disseny de l'arquitectura, es defineixen i desenvolupen unes proves de rendiment que ens permetin millorar l'eficiència del sistema i garantir la validesa de la plataforma respecte per a un entorn d'aquest volum amb antelació suficient a posada en explotació del servei.
Fitxer chemical/x-pdb Document
Fitxer ECMAScript program Transparències

Sistema de videovigilancia basat en programari lliure i material reciclat

En aquesta ponencia es presenta un projecte de videovigilància basat en programari lliure i implementat a partir de la integració de projectes existents i components electrònics reutilitzats. És un sistema actualment en producció en una instal·lació municipal de recollida selectiva o deixalleria. Per tal d’aconseguir el sistema de captura i processament d’imatge obtingudes per diverses càmeres, i alhora disminuir el cost de la instal·lació, s’optarà per l’ús de diversos projectes lliures disponibles existents en la comunitat de programari lliure i d’elements provinents del mateix centre de recollida selectiva (deixalleria) objecte de monitorització. Així aquests elements es reutilitzen en aquest projecte enlloc de procedir al seu cicle estàndard de reciclatge, aprofitant-ne el seu potencial encara totalment funcional. Per tal de realitzar les diverses funcionalitats requerides, ha calgut la instal·lació de diverses càmeres CCD. S’usen comunicacions USB, TCP/IP amb xarxa cablejada i TCP/IP sense fils (wireless). Un ordenador personal reutilitzat és emprat com a servidor local. El programari instal·lat és el sistema operatiu GNU/Linux basat en una distribució Debian. Específicament s’han instal·lat i configurat diversos projectes de programari lliure en el camp de la captura i el tractament d’imatges (motion, ffmpeg, mplayer, virtualdub, ffdshow-tryouts). S’ha utilitzat una connexió ADSL a Internet i una connexió a la xarxa sense fils metropolitana. S’ha desenvolupat una aplicació totalment lliure (documents i codi desenvolupat) sobre una base de dades MySQL i tecnologia web PHP sobre servidor Apache. Aquesta permet gestionar tot el sistema de forma integrada, desassistida, autònoma, remota i amigable al usuari.
Fitxer chemical/x-pdb Document
Fitxer ECMAScript program Transparències

CLAM, un Entorn de Construcció Visual d'Aplicacions d'Audio

En aquest article presentem CLAM, un entorn (framework) en C++, guardonat internacionalment, que ofereix una completa caixa d'eines per fer recerca i desenvolupament en el domini de l'audio i la música. CLAM ofereix un model abstracte per sistemes multimedia i inclou un repositori d'algoritmes de processat i tipus de dades, així com també totes les eines necessàries per l'entrada i sortida d'audio i control. Adicionalment, l'entorn conté una sèrie d'aplicacions llestes-per-usar per realitzar tasques com analisis i síntesis espectral de l'audio, desenvolupament de plugins a temps real i extracció de descriptors i anotació de meta-dades. L'article es centra, però, en les eines de prototipatge ràpid que permeten explotar totes aquestes funcionalitats a base de construir aplicacions eficients i multi-plataforma de forma totalment visual sense necessitat de programar.
Fitxer chemical/x-pdb Document

Portal web, aula d'aprenentatge i secretaria per a centres escolars

En aquesta ponència es descriu una solució tecnològica dissenyada per a proveir una eina complerta de portal web, aula d'aprenentatge i gestió de secretaria per als centres escolars. Està basada en els projectes de programari lliure Joomla! (portal web), Moodle (aula) i eGroupWare (secretaria) executant-se sobre un sistema LAMP (Linux, Apache, MySQL i PHP) i compartint les dades dels usuaris (professors i alumnes) emmagatzemats en un directori LDAP (openLDAP). Es detallen les característiques dels diferents components, les modificacions i desenvolupaments a mida que s'han fet als projectes originals i l'experiència en les diverses instal·lacions realitzades.
Fitxer chemical/x-pdb Document
Fitxer ECMAScript program Transparències

Dgp21, entorn de desenvolupament i execució d'aplicacions

Dgp21 es un entorn d'execució d'aplicacions client–servidor en 3 capes: Servidor d'Aplicacions, Motor de Base de Dades i Aplicació client que incorpora el seu propi entorn de desenvolupament d'aplicacions. És un sistema orientat al desenvolupament ràpid d'aplicacions ERP. Considerem que és una molt bona alternativa a les aplicacions tipus web, aportant els següents avantatges: estalvi d'ample de banda de comunicacions molt significatiu, manteniment més fàcil i major interactivitat de l'aplicació client amb l'usuari. Tots els components del sistema han estat escrits en llenguatge C i C++. El sistema i les aplicacions desenvolupades tenen llicència lliure.
Fitxer chemical/x-pdb Document
Fitxer ECMAScript program Transparències