Sou a: Inici / V JPL / Comunicacions / La Intraweb, una eina per a la comunicació i l'aprenentatge

La Intraweb, una eina per a la comunicació i l'aprenentatge

El projecte Intraweb va néixer amb l'objectiu d'aprofitar les possibilitats i els recursos que ofereixen les TIC per desenvolupar una eina que proporcioni mecanismes de comunicació en el centre, a la vegada que aporti solucions a problemes quotidians de la vida escolar. El resultat és una eina interactiva, participativa, accessible via Internet i fàcil de gestionar, on tots els col·lectius del centre poden trobar i aportar informació. Aquesta eina també dota el professorat de recursos per a l'ensenyament de les TIC, ajudant d'aquesta manera l'alumnat a assolir les competències bàsiques en aquest àmbit. S’ha creat una maqueta d’intranet que pren com a punt de partida el CMS anomenat PostNuke, on s’hi integren un conjunt de mòduls dissenyats expressament perquè s’adaptin a les necessitats dels centres docents.
Navegació