Sou a: Inici / V JPL / Comunicacions / Desenvolupament d'una eina correctora d'Eles Geminades per a documents PDF

Desenvolupament d'una eina correctora d'Eles Geminades per a documents PDF

Des que fa gairebé un segle l'Institut d'Estudis Catalans va establir el caràcter de la Ela Geminada (L·L) com a normatiu per a la representació d'un determinat so de la nostra llengua (les «Normes Ortogràfiques» de la llengua catalana del 1913), la correcció en la composició d'aquest dígraf s'ha anat degradant de forma inversament proporcional a la flexibilitat de les tecnologies utilitzades per a la seva representació: dels sistemes mecànics de composició amb tipografia de metall fins a l'ordinador personal amb tipografia digital. Una colla de professionals (que treballem la llengua, la tipografia, els sistemes d'informació i composició) ens hem proposat normalitzar l'ús de la Ela Geminada en quatre aspectes fonamentals: 1. Per a una correcta composició 2. Per a una correcta indexació/cerca 3. Per a un ús directe, eficient i evitar-ne la falta d'ortografia 4. Per divulgar la singularitat d'aquest caràcter únic al món. L'èxit del projecte es fonamenta en tres objectius: A. Demanar a Unicode la rectificació del caràcter "l·" (ldot) codi <0140> per "l·l" amb el mateix codi, i del caràcter "L·" (Ldot) codi <013F> per "L·L" també amb el mateix codi. B. Confecció d'un manual d'ús per a tipògrafs i dissenyadors on es donarien les pautes bàsiques per a construir la Ela Geminada sota qualsevol estil, mantenint sempre un acord de mínims tipogràfics obligatoris. C. Homologació d'un teclat català (usant el joc de caràcters "Latin Extended-A") on la Ela Geminada aparegui novament com una tecla directa (tal com havia estat en les màquines d'escriure de margarida). El desenvolupament d'una eina correctora d'Eles Geminades per a documents PDF forma part només d'una solució parcial per resoldre provisionalment els punts 1 i 2 esmentats anteriorment. En relació al disseny d'aquest programari exposarem: # Del llenguatge en què serà programat i el flux de treball que seguirà l'aplicació. # De les eines en les quals es fonamenta, ja desenvolupades i en producció real en temes paral·lels, que ens suposen tenir resolta un 75% de la feina. # Del calendari previst per la seva presentació. # De la crida que fem a trobar col·laboradors per complementar: * L'execució com a servei OnLine gratuït a la futura http://www.L·L.cat * Disseny i construcció d'una interfície d'usuari * Possibles lligams amb d'altres projectes o programaris existents * Ampliació del seu ús a d'altres problemàtiques de correcció (per exemple l'apòstrof)
Navegació