Sou a: Inici / V JPL / Comunicacions

Comunicacions

Quaderns Virtuals: Activitats d'avaluació en xarxa

Quaderns Virtuals és un projecte que neix al Departament d'Educació amb la voluntat de portar a la xarxa els quaderns d’exercicis tradicionals i de facilitar al professorat la creació de recursos didàctics multimèdia així com el seguiment i l'avaluació de l'alumnat.
Fitxer chemical/x-pdb Document
Fitxer ECMAScript program Transparències

Dipòsits col·lectius d'e-informació

El Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA) i el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) des del 1999, com a fruït del llavors Pla Estratègic Catalunya en Xarxa, promouen activitats per posar continguts a la xarxa en accés obert. Això s’ha materialitzat, de moment, en la posada en marxa de tres dipòsits col•lectius d’e-informació: Tesis Doctorals en Xarxa (TDX), Dipòsit de la Recerca de Catalunya (RECERCAT) i Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO). <p>Al febrer de 2001 va néixer el TDX (www.tesisenxarxa.net), que permet la consulta de més de 3400 tesis doctorals llegides a les universitats de Catalunya i d’altres comunitats autònomes. Al setembre de 2005 es va inaugurar RECERCAT (www.recercat.net), un dipòsit cooperatiu de documents digitals que inclou la literatura de recerca de les universitats i dels centres d’investigació de Catalunya, com ara articles encara no publicats (preprints), comunicacions a congressos, informes de recerca, working papers, projectes de final de carrera, memòries tècniques, etc. El tercer dipòsit, RACO (www.raco.cat), s’ha posat en marxa a març de 2006, fent possible la consulta, en accés obert, dels articles a text complet de revistes científiques, culturals i erudites catalanes. <p>Per al desenvolupament de tots tres dipòsits s’ha usat programari lliure. Per al TDX es va adaptar l’ Electronic Theses and Dissertations (ETD) de la Universitat de Virgina Tech. Per a RECERCAT, el DSpace, fet pel Massachusetts Institute of Technology (MIT) i Hewlett-Packard (HP). I per a RACO s’ha fet servir el Open Journal Systems (OJS) del Public Knowledge Project (PKP). <p>La comunicació pretén explicar breument què són aquests tres dipòsits, els beneficis obtinguts pel fet que hagin estat desenvolupats sota programari lliure i que les tesis, els documents de recerca i les revistes que contenen siguin en accés obert. Programari lliure i accés obert, un binomi guanyador.
Fitxer chemical/x-pdb Document
Fitxer ECMAScript program Transparències

Una aproximació al recol·lector de memòria de la plataforma Mono (v1.1.15)

Arran de les problemàtiques d'integritat, seguretat, rendiment i complexitat associades a la gestió manual de la memòria, sorgeix l'interès per les tècniques de gestió automàtica i específicament pels recol·lectors de memòria. L'objectiu de la xerrada és donar a conèixer els les tècniques habituals utilitzades pels recol·lectors de memòria, realitzar una introducció bàsica a la implementació del recol·lector de memòria Boehm-Demers-Weiser i descriure'n la utilització en el projecte Mono.
Fitxer chemical/x-pdb Document
Fitxer ECMAScript program Transparències

CÀTix, distribució linux basada en Debian i en català

La CÀTix és una distribució basada en Debian i en català que permet l'ús directament des del DVD o CD-ROM i també pot ser instal·lada molt fàcilment. S'explicaran les característiques pròpies, com la instal·lació total i parcial, el fitxer d'imatge comprimida i la persistència. També es veurà com instal·lar en una partició, directori o fitxer. S'explicaran detalls tècnics i trucs.
Fitxer chemical/x-pdb Document
Fitxer ECMAScript program Transparències

Sistema Intel·ligent de Gestió de Vulnerabilitats Informàtiques

Eina desenvolupada per UPcnet utilitzant programari lliure, que permet detectar aplicacions afectades per alguna vulnerabilitat, notificar-les, i gestionar les alertes i les actualitzacions. Més informació al fitxer adjunt.
Fitxer chemical/x-pdb Document
Fitxer ECMAScript program Transparències

Testfarm, una eina per millorar el desenvolupament del programari lliure.

En aquest article presentem una nova eina anomenada testfarm que permet automatitzar les tasques de construcció i testeig de programari i monitorizar el seu estat (per exemple: apunt per release, falla un test, no compila un programa...). Expliquem les seves funcionalitats contrastant-les amb eines similars i posem de relleu la seva utilitat en diferents escenaris d'ús. A continuació exposem les decisions de disseny més rellevants i la metodologia àgils que s'ha seguit pel seu desenvolupament. Per finalitzar, i potser el més important, posem Testfarm dins el context del desenvolupament de programari lliure, tot intentant respondre com aquesta eina (i altres similars) pot ajudar a millorar-ne el procés.
Fitxer chemical/x-pdb Document
Fitxer ECMAScript program Transparències

Doctorado e investigación sobre software libre

El software libre se está convirtiendo en un interesante campo de estudio para investigadores de diversas disciplinas. Por un lado, es un fenómeno relativamente nuevo con muchas facetas aún pendientes de comprender. Por otro, hay gran información disponible sobre él, no sólo gracias a la apertura de la comunidad que lo sustenta, sino también a la existencia de enormes archivos públicos con información relacionada sobre todo con sus procesos de desarrollo. En esta ponencia se hará un repaso de algunas de las líneas de investigación más activas en este campo, y de forma especial a las que tratan de entender los modelos de desarrollo más habituales en los proyectos libres. También se comentará cómo algunas de estas líneas están aportando novedades metodológicas que abren nuevas perspectivas a la comprensión del desarrollo del software en general. El ponente ilustrará la presentación con ejemplos tomados de la investigación realizada por el grupo GSyC/LibreSoft en los últimos años.
Fitxer ECMAScript program Transparències

Orocos: Open Robot Control Software

Orocos is an Open Source C++ software framework for building real-time Control Components and applications in automation and robotics. Orocos offers components for motion interpolation, kinematics, control algorithms, estimation and hardware access. Orocos takes care of the Operating System and device driver abstraction for these components. All components are on-line configurable using XML files or using an interactive component browser. Orocos allows to define new components in an extendable way. An Orocos component has a rich interface which optionally contains properties (for configuration), events (for state machines), methods (for algorithms), commands (for delegating work) and data ports for streaming data. Orocos aims to provide safe and easy to use C++ classes for accessing this interface. A 'C' like scripting language allows to use the same primitives for rapid prototype development of algorithms and event driven state machines. Orocos has choosen CORBA as middleware to distribute components over a network, which is work in progress.
Fitxer ECMAScript program Transparències

Seminar and Hands-On on Orocos

The workshop will demonstrate Orocos by a use case: "RoboCatcher" (Visual servoing and Robot control). The workshop will decompose the use cases into Orocos components and present several possible application architectures which can cope with the problem at hand. As such, the programming primitives available in Orocos are explained by example. The choosen architecture is live demonstrated, exploring component interfaces and interacting with running Orocos components. There is room for requests from the public to manipulate or modify components, state machines, scripts or XML files. At the end of the workshop, the audience will have a good feel about what Orocos currently offers, how it can be combined with existing non-Orocos applications or libraries and where it is heading.
Fitxer ECMAScript program Transparències

Solucions de programari lliure en un projecte d'adaptació de dades a XML

Aquesta comunicació explica el desenvolupament d'un projecte d'innovació utilitzant únicament eines de programari lliure. El treball s'ha realitzat en el marc del projecte de Xarxa Audiovisual de Catalunya impulsada per la Fundació i2cat. El resultat fou una aplicació capaç d'adaptar una base de dades en format text a un format XML segons uns esquemes basats en l'estàndard MPEG-7. No només les tasques de desenvolupament han utilitzat eines lliures existents, sinó que la gestió i comunicació de l'equip de treball utilitzat únicament programari lliure.
Fitxer chemical/x-pdb Document
Fitxer ECMAScript program Transparències

TikiWiki en contextos educativos (I): las comunidades abiertas de aprendizaje cooperativo y reflexivo

La plataforma TikiWiki CMS/Groupware (o simplemente “Tiki”; http://tikiwiki.org) es un entorno web dinámico y colaborativo, que incluye herramientas de los sistemas de gestión de contenido (CMS), de trabajo en grupo (Groupware), de entornos de enseñanza/aprendizaje (AulaWiki). Dispone de uno de los programas más potentes, sencillos y versátiles de redacción colaborativa de documentos (Wiki), además de centenares de utilidades, algunas de las cuales son francamente más completas y usables que las funcionalidades análogas en herramientas similares de software libre (wiki plugins, trackers, ...); o bien dispone de funcionalidades únicas (como la hoja de cálculo - TikiSheet - con gráficos asociados a los datos de las tablas "wysiwyg", por ejemplo). Así, su versatilidad, extensa comunidad de usuarios y desarrolladores alrededor del mundo junto con su nuevo módulo AulaWiki [1] para uso en entornos de enseñanza/aprendizaje, lo hacen una herramienta muy atractiva, sobre todo para experiencias de innovación docente. De la multitud de usos posibles citados con anterioridad para los Wikis en entornos docentes [2], se exponen a continuación los usos que están dando en la actualidad los autores de esta comunicación a algunas de las funcionalidades de TikiWiki. Las conclusiones que se exponen son: (1)permite ampliar la comunidad educativa con la implicación de padres y madres (incluso comunidades educativas de otros centros docentes), en el caso de la en secundaria y bachillerato; (2)permite estimular el aprendizaje reflexivo del alumnado, a la par que facilitar un sistema más preciso de evaluación de las contribuciones personales del alumnado en actividades de aprendizaje individuales, y sobre todo, cooperativas (en grupo); y (3)facilita el aumento de eficiencia del trabajo y aprendizaje cooperativo en grupos grandes de alumnos/as (comprobado experimentalmente).
Fitxer chemical/x-pdb Document

TikiWiki en contextos educativos (II): los sistemas de evaluación de los aprendizajes

En esta segunda comunicación se amplia la información presentada en la primera [1], centrándose en los aspectos más relacionados con la evaluación de los aprendizajes, con el apoyo de la misma plataforma Web colaborativa de software libre TikiWiki CMS/Groupware (http://tikiwiki.org). Se reflexiona además sobre el nuevo contexto educativo que se abre a la luz del Espacio Europeo de Educación Superior, y se exponen en concreto resultados de experiencias que, dentro de este marco general planteado, versan sobre: (1) la evaluación continua y (2) la evaluación por iguales y la autoevaluación, y (3) el uso de carpetas de aprendizaje en soporte informático. Las conclusiones de las experiencias realizadas hasta la fecha, en el marco de varios proyectos de innovación docente financiados por entidades públicas, es que (1)Si TikiWiki disponía ya de los elementos necesarios para poder dar soporte a las carpetas de aprendizaje (ePortfolio) en soporte electrónico, con la nueva funcionalidad AulaWiki desarrollada recientemente, se facilita aún más su creación, consulta, gestión, uso transversal o continuo entre asignaturas, cursos, o ciclos formativos enteros. (2)TikiWiki facilita la evaluación y retroalimentación continua del aprendizaje del alumnado por parte del profesorado, especialmente cuando se habilita la funcionalidad del "tipo de contribuciones". (3)TikiWiki permite también los procesos de evaluación por iguales o incluso la autoevaluación de las actividades de aprendizaje realizadas por cada alumno o grupo de alumnos.
Fitxer chemical/x-pdb Document

Kandau: Persistència d'objectes per a aplicacions KDE

Kandau (http://kandau.berlios.de) és un sistema de persistència d'objectes en C++ amb llicència LGPL. És independent de motor de persistència, podent emmagatzemar la informació en una base de dades o un fitxer, entre altres, de forma transparent pel desenvolupador. Kandau és un dels pocs esforços per portar la persistència d'objectes al C++ i ho fa mitjançant les llibreries Qt i KDE. Pretén oferir, a més, "Widgets" gràfics pel desenvolupament ràpid d'aplicacions a partir d'objectes, en lloc de fer-ho a partir de bases de dades relacionals, com ho fan altres solucions. Nota: Com que el Kandau és una llibreria de desenvolupament en C++, i el que pretenc és presentar-ne la seva facilitat d'ús i no la seva arquitectura, també es pot presentar en forma de tutorial, en lloc de conferència.
Fitxer chemical/x-pdb Document
Fitxer ECMAScript program Transparències

Desenvolupament de productes Plone amb ArchGenXML

L’ArchGenXML és un generador de codi per productes de Plone basats en els ArcheTypes. L’ArchGenXML crea l’estructura del producte i tot el codi python necessari a partir d’un model UML usant fitxers XMI (.xmi, .zargo, .zuml). A la pràctica per a la creació del nou producte caldrà utilitzar una eina per crear aquests diagrames UML (Poseidon UML en el nostre cas) i un cop guardat el model en format XMI executarem l’ArchGenXML generant l’arbre de directoris del producte a punt per ser instal.lat al Plone.
Fitxer chemical/x-pdb Document

MonetDB/Xquery

Base de dades MonetDB
Fitxer ECMAScript program Transparències

Moodle i el constructivisme social

La filosofia del Programari lliure: col.laborar i compartir. Que fa diferent Moodle dels altres LMS?: la comunitat moodle. El constructivisme social i les eines d’aprenentatge col.laboratiu.
Fitxer ECMAScript program Transparències

Tutorial: Desenvolupament amb Plone

Presentació del Tutorial que va tenir lloc el dia 6/7/2006 sobre desenvolupament de Products amb Plone.

Actualment no hi ha elements dins d'aquesta carpeta.

Evolució de la criptografia. Per què és el moviment de les corbes el·liptiques

Recorregut per la història de la criptografia amb un petit èmfasi en les tècniques basades en corbes el·líptiques.
Fitxer ECMAScript program Transparències

La experiència de la UPC en la implantació d'una plataforma e-learning de codi obert. Moodle

Projecte institucional per a dotar a la comunitat universitària d'un instrument (LMS Moodle) de suport a la docència en linea amb el procés d'adaptació a les directrius del EEES i que permet optimitzar els processos de gestió i integració amb altres sistemes d'informació UPC relacionats amb la docència.
Fitxer chemical/x-pdb Document
Fitxer ECMAScript program Transparències

CIVTAT: a web application based on REST and XForms

Most of web applications built today are founded on application servers. Those applications maintain most of the user interaction state in the server. This fact poses some scalability issues. In the project CIVTAT, we are developing a web application to manage the inhabitants data of a municipality. The architecture of CIVTAT concentrates the interaction state in the client. Thus, very light servers are obtained. The application is heavily founded on REST paradigm and it makes an intensive use of W3C standards.
Fitxer chemical/x-pdb Document
Fitxer ECMAScript program Transparències

Web institucional per una escola de la UPC amb Plone

S'ha buscat la manera de poder implementar la pàgina institucional de la UPC amb productes de Plone. Per aquesta feina s'ha desenvolupat un conjunt de products que permeten la gestió de botons, imatges aleatories, banners aleatoris i la integració en l'estructura del CMS. Per fer aquesta feina es va començar contractant un grup de dissenyadors i programadors web que s'encarregarien dels aspectes relacionats amb el disseny web: els CSS, els template de zope i les fotos. Mentrestant es van desenvolupar els products necessaris, els objectes i la funcionalitat d'aquests per donar vida a la pàgina. Un cop finalitzades les dugues parts es va procedir a la posada en marxa implementant una solució d'un plone sota un apache i un squid. Un cop funcionant el sistema es va procedir a la configuració del sistema amb la creació dels diferents espais de la web dins el CMS. Tots aquests processos van produir el tenir una pàgina la gestió de la qual està repartida entre els diferents responsables del centre.
Fitxer chemical/x-pdb Document

Guifibages i guifi.net : Xarxes ciutadanes sense fils

Durant l'ultim any guifibages ha estat treballant en un projecte per tal d'impulsar una comunicatat wireless a manresa gràcies a una subvenció de l'ajuntament. Després d'un any de treball s'ha dissenyat i implementat una xarxa trocal basada en openwrt i voyage linux sobre WRT54G i WRAP, una xarxa en malla per als usuaris usant el protocol OSLR basada en freifunk sobre WRT54G. Per tal de solventar el problema del roaming i la conexió de totes les cel·les OLSR s'ha usat el programa OpenVPN. Un dels objectius principals del projecte és l'ús de programari lliure en tota la seva implementació. El resultat és l'experiència en muntar una xarxa vàlida per ciutats denses i amb la possiblitat d'interconectar amb altres nuclis i xarxes.
Fitxer chemical/x-pdb Document

Exercicis de matemàtiques multilingües usant la plataforma gf

Un projecte europeu té per objecte construir un dipósit de problemes de matemàtiques de primer curs d'universitat que puguin ser traduits automàticament a totes les llengües europees. Per tal de explotar aquest dipósit s'ha creat una empresa que serà propietaria del programari de generació i explotació. Ara bé: Una peça clau del projecte (la generació de llenguatge natural a partir de la representació semàntica del problema) es basa en programari lliure que procedeix de la recerca (Grammatical Framework). L'objecte d'aquesta comunicació és, d'una banda mostrar una experiència de col·laboració entre els dos sistemes de programari (privatiu i lliure) i de l'altra, presentar aquesta eina lliure per a les tasques de manipulació del llenguatge natural.
Fitxer chemical/x-pdb Document

Extracció d'acords amb l'Anotador de Música de CLAM

Aquesta ponència presenta una eina que hem desenvolupat al Grup de Tecnologia Musical de la Universitat Pompeu Fabra. Es tracta d'una eina extensible d'extracció i edició d'informació de la música anomenada CLAM Music Annotator. La darrera versió incorpora un extractor d'acords que amplia l'interés de l'eina més enllà de l'ús científic pel que estava pensat. Aquest extractor d'acords pot ser molt útil per als músics i aficionats que fins ara havien de treure els acords de les cançons d'oïda amb prova i error. En aquesta ponència es vol explicar els principis de funcionament del programa i la seva capacitat per adaptar-se a diferents escenaris. També s'explica el cas concret de l'extracció d'acords, es fa una discussió tècnica del disseny, tecnologies emprades i lliçons apresses i, finalment, es comenta quin sera el camí probable que pendrà l'eina en el futur.
Fitxer chemical/x-pdb Document
Fitxer ECMAScript program Transparències

UPC Commons: portal d'accés obert al coneixement de la UPC

Internet ha tingut un impacte molt considerable en els canals i les formes de comunicació utilitzats habitualment per diverses comunitats. En l’entorn acadèmic pren cada vegada més cos el moviment conegut com a Open Access, que té com a principal objectiu retornar als autors el control sobre les seves obres, facilitar-ne l’accés obert i promoure estratègies que en garanteixin la perpetuïtat. El Servei de Biblioteques i Documentació de la UPC ha posat en marxa diverses iniciatives per tal de facilitar als autors de la Universitat eines que els facilitin la publicació dels seus resultats acadèmics, tot potenciant-ne l’accés alhora que es vetlla per la seva preservació. Les diferents iniciatives se sintetitzen al web UPCommons: portal d’accés obert al coneixement de la UPC, que facilita l’accés unificat a les diferents iniciatives impulsades.
Fitxer chemical/x-pdb Document
Fitxer ECMAScript program Transparències

La Intraweb, una eina per a la comunicació i l'aprenentatge

El projecte Intraweb va néixer amb l'objectiu d'aprofitar les possibilitats i els recursos que ofereixen les TIC per desenvolupar una eina que proporcioni mecanismes de comunicació en el centre, a la vegada que aporti solucions a problemes quotidians de la vida escolar. El resultat és una eina interactiva, participativa, accessible via Internet i fàcil de gestionar, on tots els col·lectius del centre poden trobar i aportar informació. Aquesta eina també dota el professorat de recursos per a l'ensenyament de les TIC, ajudant d'aquesta manera l'alumnat a assolir les competències bàsiques en aquest àmbit. S’ha creat una maqueta d’intranet que pren com a punt de partida el CMS anomenat PostNuke, on s’hi integren un conjunt de mòduls dissenyats expressament perquè s’adaptin a les necessitats dels centres docents.
Fitxer chemical/x-pdb Document
Fitxer ECMAScript program Transparències

E2HC08 GUI: Entorn gràfic de Desenvolupament Lliure per al Microcontrolador 68HC08 per a GNU/LINUX

Dins la línia d'evolució del projecte E2HC08, el següent pas lògic és la creació de l'entorn gràfic per poder desenvolupar en microcontroladors 68HC08 per forma més amigable i facilitar-ne l'ús a l'usuari programador. Els objectius aconseguits en aquesta part de l'evolució són: * La integració de l'anterior part de depuració serie amb en microcontrolador del mateix projecte E2HC08 i la fusió d'aquest amb un entorn lliure de desenvolupament per a PICs, PikDev. La possibilitat d'accés i modificació lliurement d'un projecte lliure existent per incorporar noves funcionalitats per donar suport a un altre microcontrolador de tecnologia i fabricant diferent, i el reaprofitament de codi i de tot un desenvolupament preexistent, sols ha estat possible gràcies a la llicència de programari lliure que disposava l'entorn original i per tant l'accés al codi font. * La integració l'ús del compilador per microcontroladors SDCC (Small Device C Compiler) es l'altra de part important incorporada i indispensable per obtenir un entorn complet, i també gràcies a la seva llicència de programari lliure. Amb aquest compendi projectes previs en programari lliure i el desenvolupament integrador realitzar, s'aconsegueix una plataforma integral lliure de desenvolupament en GNU/Linux per a microcontroladors 68HC08.
Fitxer PDF document Document
Fitxer ECMAScript program Transparències

Desenvolupament d'una eina correctora d'Eles Geminades per a documents PDF

Des que fa gairebé un segle l'Institut d'Estudis Catalans va establir el caràcter de la Ela Geminada (L·L) com a normatiu per a la representació d'un determinat so de la nostra llengua (les «Normes Ortogràfiques» de la llengua catalana del 1913), la correcció en la composició d'aquest dígraf s'ha anat degradant de forma inversament proporcional a la flexibilitat de les tecnologies utilitzades per a la seva representació: dels sistemes mecànics de composició amb tipografia de metall fins a l'ordinador personal amb tipografia digital. Una colla de professionals (que treballem la llengua, la tipografia, els sistemes d'informació i composició) ens hem proposat normalitzar l'ús de la Ela Geminada en quatre aspectes fonamentals: 1. Per a una correcta composició 2. Per a una correcta indexació/cerca 3. Per a un ús directe, eficient i evitar-ne la falta d'ortografia 4. Per divulgar la singularitat d'aquest caràcter únic al món. L'èxit del projecte es fonamenta en tres objectius: A. Demanar a Unicode la rectificació del caràcter "l·" (ldot) codi <0140> per "l·l" amb el mateix codi, i del caràcter "L·" (Ldot) codi <013F> per "L·L" també amb el mateix codi. B. Confecció d'un manual d'ús per a tipògrafs i dissenyadors on es donarien les pautes bàsiques per a construir la Ela Geminada sota qualsevol estil, mantenint sempre un acord de mínims tipogràfics obligatoris. C. Homologació d'un teclat català (usant el joc de caràcters "Latin Extended-A") on la Ela Geminada aparegui novament com una tecla directa (tal com havia estat en les màquines d'escriure de margarida). El desenvolupament d'una eina correctora d'Eles Geminades per a documents PDF forma part només d'una solució parcial per resoldre provisionalment els punts 1 i 2 esmentats anteriorment. En relació al disseny d'aquest programari exposarem: # Del llenguatge en què serà programat i el flux de treball que seguirà l'aplicació. # De les eines en les quals es fonamenta, ja desenvolupades i en producció real en temes paral·lels, que ens suposen tenir resolta un 75% de la feina. # Del calendari previst per la seva presentació. # De la crida que fem a trobar col·laboradors per complementar: * L'execució com a servei OnLine gratuït a la futura http://www.L·L.cat * Disseny i construcció d'una interfície d'usuari * Possibles lligams amb d'altres projectes o programaris existents * Ampliació del seu ús a d'altres problemàtiques de correcció (per exemple l'apòstrof)
Fitxer chemical/x-pdb Document

Compartiendo contenidos en aplicaciones web: APC ActionKit

n primer lugar se describen las formas de compartir contenidos en aplicaciones web, para luego presentar el proyecto ActionKit. También hacemos un repaso práctico de las soluciones existentes para compartir contenidos en Drupal y de las características del proyecto ActionKit.
Fitxer chemical/x-pdb Document

Projecte CAMPUS

El projecte CAMPUS té com a missió configurar un espai de desenvolupament comú entre les universitats que obri a la comunitat un campus virtual que s'ajusti a les necessitats actuals de diferenst universitats.
Fitxer ECMAScript program Transparències

Desarrollo de una plataforma de VoIP basada en Software Libre

Este artículo proporciona una serie de indicaciones tanto para el desarrollo de una plataforma de VoIP, mediante el uso de herramientas de software libre, como para la implementación de servicios de valor añadido en un ambiente avanzado de telefonía y servicios multimedia en general. La plataforma de VoIP que se propone es abierta, flexible, escalable y esta basada en librerías abiertas. Además sigue el principio de que todo servicio multimedia puede ser accesible mediante el protocolo SIP, sea cual sea la naturaleza del servicio, como por ejemplo videoconferencia o streaming. El principal objetivo de este trabajo es presentar una solución que pueda servir para mejorar la infraestructura telefónica de un usuario en un entorno residencial o de una PYME, proporcionando nuevos servicios (p. ej. servicios de centralita como la captura de llamada, transferencia de llamada, etc.) con un coste bajo, sin la necesidad de contratar ese servicio con el operador de telecomunicaciones, ni realizar ninguna inversión importante (por ejemplo la compra de una centralita). Los mismos principios se pueden aplicar a operadores de telecomunicaciones o terceras partes que implementen y ofrezcan servicios de valor añadido que serán proporcionados al usuario final.
Fitxer chemical/x-pdb Document
Navegació